Централен храм “Рождество Богородично”, Рилския манастир