Параклис “Св. св. Сава и Симеон Сръбски”, Рилски манастир