Проф. Елена Генова

Второто поколение зографи от Самоковската живописна школа

cover.indd